Medhjertetihaanden i media

KK januar 2017:  «Jeg glemmer aldri følelsen av å skylle ned det som skulle bli barnet mitt, i do.»

NRK desember 2015 : «Et foster uten et hjerte som slår er noe av det aller tristeste»

Klikk.no/kvinneguiden Mai 2015: «Sykdommen hadde fått utfolde seg fritt i kroppen fordi det tok så lang tid å oppdage den»